پورتفوی فولاد مبارکه استراتژیک و با دید بلندمدت است

منبع خبر: اندیشه معاصر
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020216204137621504/%D9%BE%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند