پلاسکو در اولویت واگذاری شرکت سرمایه گذاری سایپا


بازار؛ گروه بورس: شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا با نماد وساپا در نظر دارد نسبت به فروش املاک ایزدشهر و پلاسکوکار از طریق مزایده عمومی اقدام کند، در حال حاضر ارزش سهام این نماد در 6 ماهه گذشته بیش از 70 درصد بازدهی داشته در حالی که سودسازی عملیاتی آن کاهش یافته به طوری که در سال مالی پیش حدود 43 تومان به ازای هر سهم سود ساخته بود و در سه ماهه نخست امسال میزان سودسازی آن به کمتر از یک تومان به ازای هر سهم رسیده است.

همچنین نماد پلاسکوایران که از زیر مجموعه های شرکت سایپا و وساپا است که در یک سال اخیر بدترین بازدهی را داشته و بیشتر سهامداران آن وارد زیان شدید شده اند و از طرف دیگر شرکت پلاسکو با وجود اینکه به سودسازی رسیده بود امسال بار دیگر وارد زیان شده و در سه ماهه به ازای هر سهم یک تومان زیان ساخته به همین دلیل در اولویت واگذاری قرار گرفته است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64993441/%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند