پس از ایلان ماسک/ یک شاهزاده سعودی سهامدار توییتر شد!

منبع خبر: موج
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65454054/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9%2F-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%21

توسط دکتر ژند

دکتر ژند