پست بانک ایران، بانک عامل واگذاری سهام صندوق های قابل معامله در بورس شد


پست بانک ایران با ابلاغ معاون اول رییس جمهوری، بانک عامل، آیین نامه واگذاری سهام صندوق های قابل معامله در بورس به متولدان سال 1400 به بعد شد.


کلید واژه ها: پست بانک ایران – واگذاری سهام – عامل – بانک – پست بانک – واگذاری – معامله – ایران – صندوق – معاون اول – آیین نامه – بورس – سهام – قابل – سال 1400 – ابلاغ – معاون – رییس – آیین – نامه


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65243622/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84

توسط دکتر ژند

دکتر ژند