پرچم بورس بر فراز قله تاریخی

منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102632301580288/%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند