پرونده اختلاس بزرگ بورس در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی


پرونده‌ای که بنا به برخی شنیده‌ها، میزان تخلفات آن از دو هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود. این پرونده که مربوط به یک کارگزاری مطرح بورس است، به لحاظ مالی ابعاد پیچیده‌ای دارد. نکته قابل توجه این بوده که نهادهای ناظر متوجه اتفاقات نشده‌اند و مشتریان کارگزاری متوجه وقوع تخلفات شده و مراتب را به نهادهای ناظر اطلاع داده‌اند.منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65449385/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C

به گزارش مُنیبان؛ برخی شنیده ها از تشکیل پرونده اختلاس بزرگ بازار سهام در دادسرای ویژه جرایم اقتصادی خبر می دهد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند