پرسش برخی سهام داران؛ بانک مرکزی رفیق مردم است یا شریک بانک آینده؟

منبع خبر: انصاف نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020102623015702528/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9B-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%81%DB%8C%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند