پاکات متقاضیان سهام سایپا را هفته آینده بازگشایی می کنیم


به گزارش بازار، محمدعلی تیموری مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا به عصر خودرو گفت همزمان با پیش بردن واگذاری سهام گروه خودروسازی سایپا کارهای فروش سهام شرکت هایی همچون پارس خودرو را دنبال خواهیم کرد.

وی افزود: در پروژه واگذاری شرکت های زیر مجموعه گروه سایپا ایده استفاده از پلتفرم مشترک برای ساخت خودرو اقتصادی را دنبال خواهیم کرد.

تیموری در پاسخ به سوال تعیین تکلیف رنو و واگذاری پارس خودرو گفت: رنو همکار تجاری سایپا است و ربطی به پارس خودرو ندارد.

ابهام اینکه واگذاری سهام شرکت سایپا و همزمان واگذاری شرکت های بزرگ زیرمجموعه سایپا را چطور باید تحلیل کرد همچنان باقی است و به زودی این ابهامات را پیگیری خواهیم کرد.

اعلام رسمی واگذاری شرکت پارس خودرو در سامانه کدال راه بی بازگشتی پیش روی شرکت سایپا قرار داده است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64809387/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند