پالایش نفت بندرعباس (شبندر) زیر ذره بینبررسی عملکرد شرکت پالایش نفت بندرعباس – سرمایه گذاری در سهام می تواند به عنوان سپر تورمی عمل کرده و سرمایه گذار را تا حد زیادی از اثرات منفی تورم مصون کند. البته این گزاره ممکن در اقتصادهایی مانند ایران که با تورم های شدید و طولانی مدت و در نتیجه نوسانات شدید اقتصادی و سیاست گذاری روبه رو هستند، کاملا دقیق نباشد. در نظام بانکی چند اشتباه راهبردی اتفاق افتاد که بیشتر آنها به ما لطمه زدند. اولین اشتباه که از سال 1357 تا 83 رخ داد این بود که اجازه دادیم نظام پولی و بانکی ما خارج از حوزه نظارت بانک مرکزی عمل کند زیرا در آن زمان بحث رایج این بود که نظام بانکی فعلی ربوی است.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64883561/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%28%D8%B4%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%29-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B0%D8%B1%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند