پالایشی پرحاشیه بازار در نیمسال 1401 چه کرد؟

دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65392731/%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F

توسط دکتر ژند

دکتر ژند