پاسخ جالب قربان زاده به اهلیت خریداران سهام – پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایرانصحبت های حسین قربان زاده مدیر سازمان خصوصی سازی درباره ادامه روند خصوصی شدن دو باشگاه

جام جهانی دلیل عقب افتادن روند خصوصی سازی شد

کاری که قرار بود در شهریور انجام دهیم به دی موکول شد
منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65439207/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%82%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند