ویدئو: بزرگترین افزایش سرمایه بورس از محل سود انباشته در فولاد مبارکه محقق شد


مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: با موافقت سهام داران، بزرگترین افزایش سرمایه بورس از محل سود انباشته به میزان 80.

88 درصد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه تصویب شد.

– حجم ویدیو: 6.

76M مدت زمان ویدیو: 00:01:16 دانلود ویدیو ” دنیای معدن-مدیرعامل فولاد مبارکه گفت: با موافقت سهام داران، بزرگترین افزایش سرمایه بورس از محل سود انباشته به میزان 80.

88 درصد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت فولاد مبارکه تصویب شد.

کلید واژه ها: فولاد مبارکه – مجمع عمومی فوق العاده – افزایش سرمایه – شرکت فولاد مبارکه – مبارکه – مدیرعامل فولاد – فولاد – بزرگترین – شرکت فولاد – فوق العاده – مجمع عمومی – سرمایه – افزایش – مدیرعامل – ویدیو – بورس – موافقت – دانلود ویدیو – تصویب – عمومی – میزان – شرکت – سهام – مجمع – درصد – مدت زمان – دانلود – محقق – زمان


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64577607/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%3A-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند