وضعیت HTTP 400 – درخواست بد

java.lang.IllegalArgumentException: Invalid character found in the request target [/news/455273/0xd90x820xdb0x8c0xd90x850xd80xaa-0xd80xae0xd90x880xd80xaf0xd80xb10xd90x880xd90x870xd80xa70xdb0x8c-0xd80xa70xdb0x8c0xd80xb10xd80xa70xd90x86-0xd80xae0xd90x880xd80xaf0xd80xb10xd90x88-0xd80xaf0xd80xb1-19-0xd80xaa0xdb0x8c0xd80xb10xd90x850xd80xa70xd90x87]. The valid characters are defined in RFC 7230 and RFC 3986
	org.apache.coyote.http11.Http11InputBuffer.parseRequestLine(Http11InputBuffer.java:499)
	org.apache.coyote.http11.Http11Processor.service(Http11Processor.java:260)
	org.apache.coyote.AbstractProcessorLight.process(AbstractProcessorLight.java:65)
	org.apache.coyote.AbstractProtocol$ConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:868)
	org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$SocketProcessor.doRun(NioEndpoint.java:1589)
	org.apache.tomcat.util.net.SocketProcessorBase.run(SocketProcessorBase.java:49)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
	java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
	org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread$WrappingRunnable.run(TaskThread.java:61)
	java.lang.Thread.run(Thread.java:750)

تایپ کنید گزارش استثنا

استثنا

توجه داشته باشید ردیابی کامل پشته علت اصلی در گزارش‌های سرور موجود است.


آپاچی تامکت/9.0.37


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64334837/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87

وضعیت HTTP 400 – درخواست بد


پیام نویسه نامعتبر در هدف درخواست یافت شد [/news/455273/0xd90x820xdb0x8c0xd90x850xd80xaa-0xd80xae0xd90x880xd80xaf0xd80xb10xd90x880xd90x870xd80xa70xdb0x8c-0xd80xa70xdb0x8c0xd80xb10xd80xa70xd90x86-0xd80xae0xd90x880xd80xaf0xd80xb10xd90x88-0xd80xaf0xd80xb1-19-0xd80xaa0xdb0x8c0xd80xb10xd90x850xd80xa70xd90x87]. کاراکترهای معتبر در RFC 7230 و RFC 3986 تعریف شده اند

شرح سرور نمی تواند یا نمی تواند درخواست را پردازش کند به دلیل چیزی که تصور می شود یک خطای مشتری است (به عنوان مثال، نحو درخواست نادرست، کادربندی پیام درخواست نامعتبر، یا مسیریابی درخواست فریبنده).

توسط دکتر ژند

دکتر ژند