ورود سرمایه به بورس پس از 5 هفته

بورس


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65595734/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87

به گزارش اقتصادنیوز ، در اولین روز کاری هفته اخیر روند خروج پول از بازار متوقف شد و 286 میلیارد تومان به بورس وارد شد. در روز یکشنبه 118 میلیارد تومان از بازار خارج شد و روز دوشنبه 599 میلیارد تومان پول حقیقی وارد شد. روز سه‌شنبه نیز 408 میلیارد تومان خروج سرمایه ثبت شد. روز چهارشنبه خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بورس تهران 297 میلیارد تومان شد.

بیشترین ورود سرمایه در روز یکشنبه به شلرد، خزامیا، فملی و خگستر اختصاص داشت و روز دوشنبه شتران، شپنا، وبملت و شبندر بیشترین ورود پول حقیقی را داشتند. روز سه‌شنبه نیز شتران و خگستر بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی را ثبت کردند. در آخرین روز کاری هفته نیز شتران، آریان و خگستر بیشترین ورود را داشتند.

بیشترین ورود پول حقیقی در سه روز پیاپی -دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه- به شتران (پالایش نفت تهران) تعلق داشت. روز شنبه بیشترین تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی به نماد فولاد (شرکت بیمه پاسارگاد) اختصاص داشت. شبندر، فملی، شپنا و شتران نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.

در مجموع کل هفته اخیر 62  میلیارد تومان سرمایه حقیقی به بازار سهام وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی 12 میلیارد تومان بود.

رکوردداران ورود و خروج پول حقیقی

توسط دکتر ژند

دکتر ژند