ورس، بازاری برای پیشبرد اهداف مقطعی دولت!

وی می‌گوید: عدم جذابیت سهام مساوی است با جذاب تر شدن زمینه سرمایه گذاری در انواع اوراقی که به طرزی ناصحیح به صندوق های سرمایه گذاری، نهادهای وابسته به دولت چه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، تکلیف شده است، این اعمال دستور در خرید اوراق، فضای بازار سرمایه را به ترتیبی تحت شعاع قرار داده است که شاهد عدم وجود نقدینگی در بازار هستیم.

اقتصاد دستوری و آسیب رسانی آن

ورس، بازاری برای پیشبرد اهداف مقطعی دولت!

سمیه شوریابی؛ بازار: فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در خصوص سیاست های متناقض در رابطه با بازار، اظهار داشت: بازار سرمایه علی رغم سطح ارزندگی مناسبی که قرار دارد به دلیل افت پیاپی قیمت ها و نحوه مدیریت ناصحیح شاخص، باعث آزرده خاطر شدن اغلب سهامداران و سرمایه‌گذاران شده است و در مقابل موجب جذابیت و ایجاد زمینه مناسب برای پیشبرد اهداف مقطعی و کوتاه مدت دولت برای تأمین مالی از بازار سرمایه می شود.

با احتساب تورمی که در سال جاری داشته ایم می بایست شاخص ۳۰ درصد نسبت به ابتدای سال رشد داشته باشد

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی از بهترین گزینه ها در تمام کشورها بوده و هست ولی در کشور ما ساختار تورم به نحوی نهادینه شده است که پی در پی شاهد افزایش سطح هزینه های دولت هستیم و عمدتاً این منابع مالی ناشی از انتشار اوراق، صرف پوشش هزینه‌های دولت می شود

آقابزرگی در ادامه با بیان اعمال سیاست‌های ناصحیح از جانب دولت و تحت تأثیر قرار دادن سود شرکت های بورسی و فرابورسی (بالغ بر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان سود این شرکت ها می باشد که برابری می‌کند با هزینه های عمومی یک سال دولت) تأکید کرد: با در نظر گرفتن این مختصات و سطح اهمیت سود این شرکت‌ها در پی اعمال این گونه سیاست های متناقض و کوتاه مدتی که بعضاً متغیر هم هستند، بیزینس پلن ها و فلسفه وجودی سرمایه گذاری و افزایش بهره وری تحت تأثیر قرار می گیرد.

آقابزرگی در ادامه خاطرنشان کرد: تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی از بهترین گزینه ها در تمام کشورها بوده و هست ولی در کشور ما ساختار تورم به نحوی نهادینه شده است که پی در پی شاهد افزایش سطح هزینه های دولت هستیم و عمدتاً این منابع مالی ناشی از انتشار اوراق، صرف پوشش هزینه‌های دولت می شود که اگر این استقراض در راستای زیرساخت‌های اقتصاد، افزایش ظرفیت های تولید، بهینه سازی خطوط تولید و یا احداث کارخانجات جدید باشد مناسب است ولی هزینه های روزمره و جاری به بازار سرمایه و نیز در میان مدت به شرکت‌هایی که به صورت دستوری مجبور شدند این اوراق را خریداری کنند آسیب می‌رساند.

سرکوب شدن شاخص در نتیجه تصمیمات اقتضایی

این کارشناس بازار سرمایه با عنوان کردن عوامل سرکوب شاخص تصریح کرد: با احتساب تورمی که در سال جاری داشته ایم می بایست شاخص ۳۰ درصد نسبت به ابتدای سال رشد داشته باشد کما اینکه شاخص کل در دو ماه ابتدای سال جاری ۱۶ درصد رشد کرد و شاخص هم وزن نیز با ۳۰ درصد رشد همراه بود، اما همین عوامل و تصمیمات اقتضایی و خلق ساعه منتهی به این شد که تا حدود زیادی شاخص سرکوب شود و به مدار فعلی برسد و پنج درصد بازدهی منفی در شاخص کل شاهد باشیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65296874/%D9%88%D8%B1%D8%B3%D8%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%D9%85%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%21

مدیرعامل سبدگردان نیکان با بیان گره گشا نبودن جلسات و نامه نگاری های مسئولین در زمانی که دستورالعمل و یا قانونی بازدارنده باشد و نیز بازخورد خوبی در سطح بازار سرمایه نداشته باشد، داشتن یک برنامه بلندمدت را مهم و لازم دانست.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند