واگذاری سهام پتروشیمی خلیج فارس و فولاد سبزوار از طریق بورس12 درصد از سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 7.1 درصد از سهام پارس فولاد سبزوار از طریق بورس تهران واگذار می شوند. – به گزارش قابل واگذاری و به قیمت پایه هر سهم 13 هزار و 970 ریال و به ارزش پایه کل سهام قابل واگذاری به میزان 820 هزار و 597 میلیارد و 800 میلیون ریال خواهد بود. شرایط تسویه بهای معامله این گونه عنوان شده است که آورده نقدی 30 درصد، مدت اقساط 48 ماه و فاصله هر قسط برای خریدار 6 ماهه خواهد بو.د. روش واگذاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران و تاریخ عرضه در روز شنبه 7 آبان ماه سال جاری به روش بلوکی و مزایده خواهد بود. به گزارش فارس،همچنین در اطلاعیه دیگری آمده است قرار است تعداد 271 میلیون و 69 هزار و 856 سهم به صورت بلوکی و همچنین تعداد 14 میلیون و 266 هزار و 834 سهم ترجیحی و در جمع به میزان 285 میلیون و 336 هزار و 690 سهم قابل واگذاری که به میزان 7.13 درصد از سهام قابل واگذاری این شرکت است، به قیمت پایه هر سهم 34 هزار و 820 ریال و با ارزش کل پایه سهام قابل واگذاری به میزان 9 هزار و 935 میلیارد و 423 میلیون و 545 هزار و 800 ریال با 40 درصد حصه نقدی با اقساط 24 ماهه و فاصله هر قسط 6 ماه از طریق بورس اوراق بهادار تهران در تاریخ شنبه 7 آبان 1401 به روش مزایده واگذار خواهد شد.
منبع خبر: صدای بورس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65165189/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82

توسط دکتر ژند

دکتر ژند