واگذاری سهام خودروسازان به اهلیت این صنعت

وی در ادامه افزود: در بسیاری از کشورها، خودروساز سهام دار قطعه سازان می‌شوند و در مقابل قطعه سازان هم می‌توانند سهام دار خودروسازان باشند؛ اکنون اینکه چرا قطعه سازان نمی‌توانند سهام خودروسازان را بخرند، بیشتر ترس ناشی از انحصار است چرا که ممکن است قطعه سازی که سهام دار در خودروسازی می‌شود، دیگر به تمام خودروسازان سرویس دهی خوبی نداشته باشد.

وی در ادامه افزود: دولت در ایران به جای اینکه بر کار خودروسازان و قطعه سازان نظارت کند، مدیر خودروساز، قیمت خودرو و نحوه فروش را تعیین می‌کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65213545/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA

این کارشناس ارشد حوزه صنعت خودرو گفت: زمانی که می‌خواهیم سهام خودروسازی را واگذاری کنیم، معمولا درست این است که اهلیت و سرمایه داشته باشد؛ اهلیت داشتن به این معنی است که صنعتگر باشد و اولویت با کسی است که با این صنعت کار کرده، که این یعنی اولویت با قطعه سازان باشد و نگرانی از این بابت نباید داشته باشیم.

مدیر عامل اسبق گروه خودروسازی سایپا تشریح کرد: مشکلی که در ایران وجود دارد این است که هیچ چیز سر جای خود نیست، دولت برای اینکه این صنعت را کنترل کند، می‌ترسد سهام خودروساز را به قطعه ساز واگذار کند، به همین خاطر در واگذاری سهام نیز دخالت می‌کند.

به گزارش بازار، سعید مدنی، در خصوص سهام داری قطعه سازی در خودروسازی، گفت: اصولا قطعه سازی، ارزش افزوده بیشتری نسبت به خودروسازان ایجاد می‌کند، به طوری که ۸۰ درصد ارزش خودرو به مواد اولیه و قطعات و ۲۰ درصد به مونتاژ و تولید نهایی بستگی دارد که این یعنی باید روابط خودروساز با قطعه ساز درست باشد به دلیل اینکه خودروساز تولید کننده محصول نهایی است، نقش قطعه ساز کمرنگ می‌شود و اصولا فعالیت آن‌ها به چشم نمی‌آید.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند