واگذاری دو شرکت بزرگ خودروسازی در مرحله پایانی/ ارزش گذاری سهام ایران خودرو و سایپا انجام شد

منبع خبر: قدس آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64434820/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%2F-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند