واگذاری خودروسازها در اولویت سازمان خصوصی سازی/ نقدهای جدی به خودسهامداری خودروسازان مطرح استرییس سازمان خصوصی سازی اولویت این سازمان را تعیین تکلیف واگذاری سهام دولت در ایران خودرو سایپا برشمرد و گفت: نقد جدی به خود سهامداری خودروسازان مطرح شده است. – ، حسین قربان زاده رییس سازمان خصوصی سازی در دومین نشست هم اندیشی صاحبنظران دانشگاهی و فعالان صنعت خودرو درباره واگذاری سهام ایران خودرو و سایپا اظهار کرد: جلساتی بین وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی و دارایی هم با حضور دو وزیر و هم چندین جلسه بدون حضور دو وزیر در زمینه واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا برگزار شده است که در جلسات پیشین و همچنین در نشست نخست با دانشگاهیان که در دانشگاه علامه برگزار شد، نظرات حاضران معطوف به بهره وری و کارایی صنعت خودرو و اینکه مدل واگذاری چگونه باشد، بوده است. وی ادامه داد: در نهایت با برگزاری این جلسات به یک پیش نویس رسیدیم که برای جمع بندی نهایی باید کارشناسان نظر می دادند.قربان زاده خاطرنشان کرد: در این جلسات فضای کلی واگذاری صنعت خودرو مطرح شد و قرار است که در این جلسه موضوعات را عینی و جزیی پیش ببریم. اغلب افراد و کارشناسان نسبت به وظایف حاکمیتی دولت در این دو شرکت انتقاد داشتند و اینکه دولت می توانست بهتر از این در حوزه مسائلی مانند قیمت گذاری و زیان به خودروسازان که حدود 150 هزار میلیارد تومان و با
منبع خبر: تسنیم نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65507856/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%2F-%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند