واریز هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت بازار سرمایه


به گزارش بازار، پس از ابلاغ بسته جامع حمایتی دولت از بازار سرمایه و در راستای اجرای بند چهارم آن، امروز رقمی معادل یک هزار میلیارد تومان از معوقات بودجه‌ای به صندوق تثبیت بازار واریز شد.

بدین ترتیب معوقات جهت واریز به صندوق تثبیت به چهار هزار میلیارد تومان کاهش یافت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65444708/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%AA%D8%AB%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند