واریز سود سهام عدالت مشروط شد/چرا واریز سود به تعویق افتاد؟

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65975652/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%B4%D8%AF%2F%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%88%DB%8C%D9%82

توسط دکتر ژند

دکتر ژند