واریز سود سنواتی 7.5 میلیون سهامدار | آخرین آمار مربوط به


آخرین آمار مربوط به واریز سود سنواتی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی و تسویه وجوه اوراق بهادار منتشر شد.

– ” بنابر اعلام شرکت سپرده گذاری مرکزی، سمات، از ابتدای سال تا امروز، 111 شرکت بورسی بیش از 1.

5 همت (1532 هزار میلیارد تومان) از طریق سجام به حساب سهامداران خود واریز کرده اند.

در بین 111 شرکت بورسی، شرکت پتروشیمی فن آوران با پرداخت بیش از 140 میلیارد تومان سود رسوبی به حدود 9هزار سهامدار بیشترین مبلغ و شرکت لیزینگ پارسیان با واریز حدود 9 میلیارد تومان به حدود 2 میلیون سهامدار بیشترین تعداد سهامدار را در پرداخت سودهای رسوبی به خود اختصاص داده است.

همچنین در این بازه زمانی 136 شرکت بورسی بیش از 16 هزار و 200 میلیارد تومان(16.

2 همت) سود سهامداران خود را که حدود 25 میلیون نفر بوده اند، بدون مراجعه به بانک از طریق سجام واریز کرده اند.

در سال های گذشته، بخش مهمی از این سودها در حساب شرکت ها باقی می ماند و سهامداران سودهای خود را دریافت نمی کردند، اما با پیگیری های رییس سازمان بورس و اوراق بهادار این موضوع روی ریل افتاد و پیگیری ها برای پرداخت سودهای سنواتی همچنان ادامه دارد.

کلید واژه ها: میلیارد تومان – سهامدار – شرکت – میلیارد – واریز – سپرده گذاری – تومان – میلیون – سهامداران – واریز سود – حدود – بورسی – بیشترین – شرکت پتروشیمی – هزار – پرداخت – اوراق بهادار – سپرده – رسوبی – مرکزی – بازه زمانی – آخرین آمار – پتروشیمی – سجام – حساب – پارسیان – شرکت ها – اختصاص – مراجعه – لیزینگ


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64766349/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند