واردات 200 هزار خودرو در ماه های آینده/ احتمال تحویل خودرو به خریدار 3 تا 6 ماه بعد از خرید

منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66078576/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%2F-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط دکتر ژند

دکتر ژند