هشدار کارشناسان بازار/ احتمال حبابی شدن سهم های کوچک در بورس تهران

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65191357/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%2F-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AF%D8%B1

توسط دکتر ژند

دکتر ژند