هزار دوز و کلک برای دریافت تسهیلات حمایتی؛ فرصت بنیان ها علیه دانش بنیان هادریافت تسهیلات میلیاردی درکنار معافیت پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی کافی است تا برخی شرکت های سودجو را در صف دانش بنیان شدن قرار دهد. – بورس داغ بود و مردم چند برابر بیشتر از ارزش ذاتی در حال خرید سهام شرکت ها بودند نیز در تلاش بودند …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66559764/%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B2-%D9%88-%DA%A9%D9%84%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA%DB%8C%D8%9B-%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86

توسط دکتر ژند

دکتر ژند