هر مشمول سهام عدالت چقدر سود بیشتر دریافت خواهد کرد؟ | قرار

بنابراین شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه همزمان با واریز مرحله دوم سود سهام مربوط به عملکرد سال 1400 شرکتهای بورسی سهام عدالت، سود سهام نزد این سازمان را نیز به حساب سهامداران واریز خواهد کرد.

آفتاب نیوز : طبق وعده مسئولان مرحله دوم سود سهام عدالت تا یکشنبه واریز خواهد شد که مبلغ آن همانند مرحله نخست است.

بر این اساس سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است که سود عملکرد شرکت های غیربورسی مربوط به سالهای 1398، 1399 و 1400 و همچنین باقیمانده سود تخصیص داده نشده مربوط به سنوات قبل از آزادسازی (قبل از 1399) جهت واریز به حساب سهامداران سهام عدالت به حساب شرکت سپرده گذاری واریز شده است.

بر این اساس از کل مبلغ واریز شده توسط شرکت مذکور، مبلغ 255 هزار تومان برای سهامداران یک میلیون تومانی و مبلغ 135 هزار تومان برای سهامداران 532 هزار تومانی، مربوط به سود واریز شده توسط سازمان خصوصی ­سازی است.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011242581276768256/%D9%87%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D9%85%D9%88%D9%84-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F

قرار است همزمان با واریز بخش دوم سود سهام عدالت، سود شرکت های غیربورسی نیز به حساب مشمولان واریز شود؛ بر این اساس مبلغ سود سهام دارانی که ارزش اولیه سهام عدالت آن ها یک میلیون تومان است، – از شرکت های غیربورسی سهام عدالت، 255 هزار تومان خواهد بود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند