نگرانی بازنشستگان کارگری را پایانی نیست

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64885682/%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند