نگاه سهامداران به بورس بلند مدت باشد


به گزارش بازار، احمد اشتیاقی اظهار داشت: اوج بازار سرمایه سال ۹۹ بود که سود هر سهام به قیمت سهم آن تقریبا ًبالغ بر حداکثر ۵% بود و فردی که تمایل داشت در مجامع سود خود را از محل سود شرکت‌ها کسب کند؛ حداکثر ۵ درصد بیشتر نصیبش نمی‌شد و به نوعی در این بازار پی برای p/e بالغ بر ۲۰ بود.

او ادامه داد:، اما در حال حاضر، با توجه به کاهش قیمت سهم در دو سال اخیر، سودآوری شرکت‌ها نه تنها کاهش پیدا نکرده، بلکه با افزایش هم مواجه شده است و اگر تقریباً در مجامع حضور پیدا کرده و سود را تقسیم کنیم، می‌توانیم ۲۵ درصد عایدی کسب کنیم.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:به همین سبب، اگر منابعی مازاد وجود دارد، باید به خرید سهم اختصاص دهیم، چراکه برای سه سال آینده از این بازار سود کسب می‌کنیم بالاترین بازدهی را کسب کنیم و به نوعی ۲۰ تا ۲۵ درصد از محل سود تقسیمی کسب می‌کنیم.

اشتیاقی تصریح کرد: اگر در سال‌های آینده با موج‌های تورمی مواجه شویم، قطعا با افزایش سهام شرکت می‌توانیم بازدهی مناسب کسب کنیم تا از تورم عقب نمانیم و بتوانیم سرمایه گذاری با صرفه‌ای را در بازار سرمایه ایجاد کنیم.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64588512/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AF%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند