نوسانات شدید معاملات ثانویه اوراق بدهی در هقته گذشته

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66283181/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%82%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند