نمایش سرگردانی در بورس

منبع خبر: اقتصاد 24
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020408739546343424/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3

توسط دکتر ژند

دکتر ژند