نمادهای پیشران در بورس امروز/ خروج پول حقیقی شتاب گرفت

منبع خبر: اقتصاد نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65624842/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%2F-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند