نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

بیشترین تقاضا
نمادهای فردا، افران، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به همای، کمند، انرژی۱ در بازار امروز بود.

بیشترین ارزش مسائل
این نسبت را کمند، همای، فردا کسب کردند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای فولاد، خودرو، فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای دانا، شپنا، کالا پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (سه شنبه، بیست و ششم مهر ۱۴۰۱) را بشناسید:

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام کالا، سفار، فاراک به ثبت رسید.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای میدکو، کگل، وپاسار بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین حجم مسائل
این نسبت را خودرو، خساپا، کمند کسب کردند.

بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای های وب، تکشا، شفن صورت گرفت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65332376/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند