نمادهای تاثیرگذار بازار بورس در روز سه شنبه را بشناسید

بیشترین تقاضا
نمادهای فردا، افران، کمند با بیشترین تقاضا در بازار بورس مواجه شدند.

بیشترین فروش سهام
بیشترین عرضه ها نیز مربوط به همای، کمند، انرژی۱ در بازار امروز بود.

تاثیر منفی بر شاخص کل بورس
نمادهای وآذر، غدشت، دانا بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

تاثیر مثبت بر شاخص کل بورس
نمادهای فولاد، شستا، فارس بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

بیشترین افزایش قیمت روزانه
بیشترین افزایش روزانه در سهام کالا، سفار، فاراک به ثبت رسید.

بیشترین کاهش قیمت روزانه
بشترین کاهش قیمت در نمادهای های وب، تکشا، شفن صورت گرفت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65479570/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF

بیشترین حجم مسائل
این نسبت را شستا، خساپا، کمند۴ کسب کردند.

بیشترین ارزش مسائل
این نسبت را کمند، همای، فردا کسب کردند.

پر تراکنش‌های امروز بورس
نمادهای شستا، شپنا، شبندر پرتراکنش های بورسی معاملات امروز بودند.

یکی از راه های تحلیل بنیادی و حتی تکنیکال شناسایی نمادهای با ارزش بورس در معاملات روزانه و به دست آوردن هدف قیمتی آن است، هرچقدر ارزش معاملات چه در روند مثبت و چه منفی در یک نماد بیشتر باشد، آن نماد مورد توجه ویژه فعالان بازار سرمایه است، نمادهایی که در صف فروش و صف خرید قرار دارند نشان دهنده پیشرونده بودن یا اصلاح قیمتی نمادها بوده و می تواند مورد توجه قرار بگیرد، البته این یکی از آیتم های تحلیل نمادها بوده و برای تحلیل دقیقتر باید موارد بنیادی و تکنیکال یک سهم مانند ترازنامه و نمودار نیز مورد بررسی قرار بگیرد. نمادهای تاثیرگذار معاملات امروز (سه شنبه، دهم آبان ۱۴۰۱) را بشناسید:

توسط دکتر ژند

دکتر ژند