نفس های سنگین شاخص در محدوده جدید

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020422576785641472/%D9%86%D9%81%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط دکتر ژند

دکتر ژند