نزدیک ۷۰ هزار قرارداد آتی در بورس کالا دست به دست شد

به گزارش بازار به نقل از بورس کالا، ۶۹ هزار و ۷۵۴ قرارداد آتی به ارزش بیش از ۴۲۴ میلیارد و ۴۳۴ میلیون تومان در بازار مشتقه در هفته منتهی به ۲۵ آذر دست به دست شد. بیشترین سهم معاملات بازار قراردادهای آتی به لحاظ حجم در هفته‌ای که سپری شد، متعلق به زعفران با ۴۸ هزار و ۱۱۰ قرارداد به ارزش بیش از ۱۵۸ میلیارد و ۱۹۸ میلیون تومان برای ۳ موعد تحویلی دی و اسفند سال ۱۴۰۱ و اردیبهشت ۱۴۰۲ بود.

نقره هم با دست به دست شدن هزار و ۸۲۰ قرارداد به ارزش نزدیک ۴ میلیارد و ۸۷۲ میلیون تومان در یک موعد تحویلی دی ۱۴۰۱ روبه رو بود.

برای صندوق طلا نیز ۱۶ هزار و ۳۶۳ قرارداد به ارزش بیش از ۲۲۵ میلیارد و ۵۴۵ میلیون تومان در ۲ موعد تحویلی بهمن ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ در هفته منتهی به ۲۵ آذر دست به دست شد.

سهم صندوق طلا نیز از حجم و ارزش معاملات به ترتیب ۲۷ درصد و ۶۱ درصد بود.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66047969/%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A2%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA

زعفران با سهم ۶۹ درصدی در حجم بیشترین سهم را از حجم قراردادهای آتی در اختیار داشت و با سهم ۳۷ درصدی در ارزش کل قراردادهای آتی در جایگاه دوم بعد از صندوق طلا ایستاد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند