نرخ ارز مبادله ای، مهم ترین نرخ برای بورس و شرکت ها

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011241150274084864/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88

توسط دکتر ژند

دکتر ژند