نامه رییس سازمان بورس به رییس مرکز ملی رقابت درباره زیان 100 هزار میلیارد تومانی سهامداران (8 بهمن ماه 1401)

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66584630/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند