نامه بودجه ای مجلس به وزارت اقتصاد و ارائه پیشنهادهای بورسی

کارگروه مشترک مجلس و سازمان بورس با نامه ای به وزیر اقتصاد پیشنهادها را ارسال کرده است.

الزام دولت به جبران خسارات ناشی از قطعی گاز و برق ، و قیمت گذاری دستوری 4.

– به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار مهر ، پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به وزیر اقتصاد پیشنهادات کارگروه مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بورس در لایحه بودجه را ارسال کرد.

خروج خودرو سازها از سازوکار قیمت گذاری دستوری ضمن تکلیف به عرضه 50 درصد تولیداتِ پرتیراژ در بورس کالا 3.

مهدی سوری کارشناس و فعال بازار سرمایه در این باره و در مورد مهمترین عناوین این پیشنهاد به مهر گفت: 1.

سقف 4000 تومانی گاز خوراک پتروشیمی ها 2.

تسویه بدهی یک میلیارد و سیصد میلیون یورویی دولت به اوره سازها این پیشنهادها، توسط سازمان بورس تهیه شده و توسط کمیته ای با حضور دکتر علیزاده رییس کارگروه بازار سرمایه و دکتر عشقی رییس سازمان بورس در 29 بند جمع بندی شده و در 16 آذرماه با امضا دکتر پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، به وزیر اقتصاد ارسال شده است.

در حال حاضر این پیشنهادات توسط نمایندگان مجلس در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق در حال بررسی است و بندهای مصوب آن در قالب پیشنهاد نمایندگان در مورد بودجه 1402 در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66564231/%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند