نافرمانی درهم و سکه/ آتش اوین به بازار سرمایه می رسد؟

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65305615/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87%2F-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%85%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند