مهمترین چالش بازار سهام در کوتاه مدت/ دارویی ها هم مرهم بورس نشدند

منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64395001/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%88%D8%AA%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AA%2F-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85

توسط دکتر ژند

دکتر ژند