منطق نو ندیدیم! /آیا اتحادیه اروپا واقعا ایرانیان را دوست دارد؟! /حقوق ماه اسفند فرهنگیان و استعفا

منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020141452446132224/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%86%D9%88-%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%85%21-%2F%D8%A2%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA

توسط دکتر ژند

دکتر ژند