منتفی شدن تخصیص سهام عدالت به جاماندگان | هیچ موافقتی با این کار نشد!

منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14011228650311501824/%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%26%23124%3B-%D9%87%DB%8C%DA%86-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%DB%8C

توسط دکتر ژند

دکتر ژند