ملاکی علیه سهامداری – فردای اقتصاد

آنگونه که آمارها نشان می‌دهد ارزش معاملات مسکن تهران از اواسط سال 99 یعنی مقارن با آغاز ریزش قیمت سهام، رو به افزایش گذاشته و به جز برخی موارد خاص همچون اواسط سال گذشته که به واسطه برخی خوش‌بینی‌های غیراقتصادی، عدم قطعیت‌های اقتصادی کاهش یافته بود و البته روزهای نیمه‌تعطیل ماه نخست سال، در مابقی ایام شاهد رشد فزاینده ارزش دادوستدهای ملکی در پایتخت بودیم.

بر اساس آخرین آمارها، ارزش معاملات مسکن تهران از شهریور 99 تا پایان خردادماه، به طور میانگین ماهانه حدود 20 هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم در خرداد 1401 به بیش از 54 هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که در همین بازه زمانی در مجموع بیش از 140 هزار میلیارد تومان پول حقیقی از گردونه معاملات سهام خارج شده است تا ملاکی علیه سهامداری قدعلم کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65181714/%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C

فردای اقتصاد: خروج پول‌های خرد از گردونه معاملات سهام همچنان ادامه دارد تا همزمان با تداوم ریزش قیمت‌ها، رکود نیز در تالار شیشه‌ای رخنه کند. ارزش معاملات خرد سهام چنگی به دل نمی‌زند و هر روز کاهش بیشتری را تجربه می‌کند. در مقابل اما رقیبی جدی روبروی سهامداران قدعلم کرده است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند