مقایسه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بورس و سایر بازارها

ارزش معاملات خرد سهام و حق تقدم با احتساب معاملات صورت گرفته در صندوق‌های سهامی به ۴۳۸۶ میلیارد تومان رسید و از این میان شاهد ورود پول ۵۷ میلیارد تومانی به کلیت بازار سهام بودیم. اما از سوی دیگر حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از صندوق‌های درآمدثابت و مختلط خروج پول رخ داده است.

در بخش دوم هم عرفان رحمانی عضو تحریریه فردای اقتصاد و بورسان مروری بر گزیده‌ای از گزارشات منتشر شده در سامانه کدال داشت.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66045669/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7

در بخش اول برنامه امروز علی یوسفیان کارشناس بازار سرمایه نظر خود را در رابطه با شرایط معاملاتی بورس امروز بیان کرد و به این موضوع پرداخت که در بازار سرمایه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب‌تری نسبت به سایر بازارها وجود دارد.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند