مقاومت درهم و سکه در برابر جو کاهشی/بازگشت امید به بازار سرمایه

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64666250/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%88-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AC%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%DB%8C%2F%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87

توسط دکتر ژند

دکتر ژند