معدن سنگ آهن به ذخیره 40 میلیون تن به چادرملو تزریق می شود

منبع خبر: صفحه اقتصاد
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500285372485632/%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%84%D9%88-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82

توسط دکتر ژند

دکتر ژند