معامله حدود 7 میلیون و 500 هزار ورقه بهادار در بورس کالابازار گواهی سپرده در هفته نخست مهر شاهد دست به دست شدن نزدیک 7 میلیون و 511 هزار ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش بیش از 120 میلیارد تومان بود. – به گزارش بازار را پس از سیمان و زعفران از آن خود کرد. سیمان با ثبت معامله 5 میلیون و 958 هزار گواهی سپرده، رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از 4 میلیارد و 235 میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات 79 درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد. ارزش معاملات هفته منتهی به 31 شهریور، بیش از 190 میلیارد تومان برای 9 میلیون و 352 هزار و 940 ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود. در هفته منتهی به 8 مهر، 741 هزار و 876 گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از 24 میلیارد و 597 میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم در حجم و سوم ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات 10 درصد و از ارزش کل معاملات 20 درصد برآورد شد. ارزش معاملات 383 هزار و 638 گواهی سپرده شیشه نیز به رقم 30 میلیارد تومان نزدیک شد و این دارایی توانست مقام دوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه از آن خود کند. این دارایی پایه، سهم 25 درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرد.
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادی


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65165563/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند