معامله بیش از ۱۴ میلیون ورقه بهادار در بورس کالا


به گزارش بازار، در بازار گواهی سپرده کالایی در بورس کالای ایران در هفته پایانی مرداد، ۱۴ میلیون و ۴۴۳ هزار و ۱۴۸ ورقه بهادار مبتنی بر کالا به ارزش نزدیک ۵۲۷ میلیارد و ۴۴۴ میلیون تومان دست به دست شد. ارزش معاملات هفته منتهی به ۲۸ مرداد بیش از ۳۶۸ میلیارد تومان برای ۱۱ میلیون و ۱۰۰ هزار و ۴۵۳ ورقه بهادار مبتنی بر کالا بود.

در جریان معاملات هفته گذشته در بازار مالی بورس کالا، یک میلیون و ۸۸۴ هزار و ۶۰۰ اوراق گواهی سپرده سکه طلا در حالی دست به دست شد که این دارایی پایه با ثبت ارزش بیش از ۲۵۰ میلیارد و ۴۵۳ میلیون تومان به لحاظ ارزشی صدرنشین شد و با کسب سهم ۴۷ درصدی در ارزش معاملات و سهم ۱۳ درصدی در حجم معاملات، جایگاه نخست از لحاظ ارزش و سوم از لحاظ حجم را از آن خود کرد.

سیمان با ثبت معامله ۶ میلیون و ۳۴۷ هزار گواهی سپرده رتبه نخست را از نظر حجم از آن خود کرد و ارزش معاملات این دارایی بیش از ۴ میلیارد و ۵۵۱ میلیون تومان شد. سهم این دارایی از حجم کل معاملات ۴۴ درصد بود و از لحاظ حجم در جایگاه نخست ایستاد.

در هفته منتهی به ۴ شهریور، ۵ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۳۸۷ گواهی سپرده زعفران نیز به ارزش بیش از ۲۳۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون تومان دست به دست شد که این دارایی پایه، رتبه دوم در حجم و ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. سهم زعفران از حجم کل معاملات ۴۰ درصد و از ارزش کل معاملات ۴۴ درصد برآورد شد.

ارزش معاملات ۴۸۶ هزار و ۱۴۸ گواهی سپرده شیشه نیز از رقم ۴۱ میلیارد و ۱۰۵ میلیون تومان فراتر رفت و این دارایی توانست مقام سوم را از لحاظ ارزش بعد از سکه و زعفران به نام خود کند. این دارایی پایه سهم ۸ درصدی را از لحاظ ارزش کل معاملات از آن خود کرده بود.

در بازار گواهی سپرده کالایی بر مبنای زیره سبز در هفته قبل در مجموع ۱۳ قرارداد دست به دست شد که ارزش نزدیک یک میلیون و ۶۲۷ هزار تومان را به ثبت رساند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn64818702/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7

توسط دکتر ژند

دکتر ژند