مشتریان خرید خودرو چگونه حساب وکالتی باز کنند؟ | حساب وکالتی

به عبارت دیگر شما می توانید از یک حساب وکالتی برای معاملات خود در دو بازار بورس و بورس کالا استفاده کنید.

برخی از افراد تصور می کنند که حساب وکالتی بورس کالا با حساب وکالتی که برای بازار بورس استفاده می شود، متفاوت است.

حساب وکالتی راهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود.

توجه به این نکته ضروری است که این دو مورد یکسان هستند.

فعلاً شرکت سایپا بانک های تجارت، ملی، صادرات، ملت، رفاه و اقتصاد نوین را معرفی کرده است.

نخست حساب وکالتی راهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود.

افتتاح حساب وکالتی چگونه است؟ 1- متقاضیان نخست باید به یکی از بانک هایی که از طرف سایپا و ایران خودرو معرفی شده مراجعه کنید.

دقت کنید که این کار به معنای بهره گرفتن از یک حساب معاملاتی یکسان برای معاملات در هر دو بازار بورس و بورس کالا است چرا که هر حساب وکالتی تنها به یک حساب معاملاتی لینک می شود.

اگر در یکی از بانک های معرفی شده شماره حساب کوتاه مدت داشته باشید می توانید همان حساب را تبدیل به وکالتی کنید.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn66560931/%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%9F

– حساب وکالتیراهکاری است برای این که وجه مورد نیاز برای خریدها، مستقیماً از حساب بانکی شما برداشت شود.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند