مزایای معافیت ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام

به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، رئیس جمهور در جلسه ستاد اقتصای دولت، با پیشنهاد کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام موافقت کرد و قرار شد این مورد برای تایید در دستور کار شورای سران سه قوه قرار گیرد، که در نهایت به منظور حمایت از سهامداران، در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام تصویب شد.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: در معاملات خرد که میزان خرید و فروش اندک است این معافیت حجم اندکی را شامل می‌شود، اما برای سرمایه گذارانی که گردش معاملاتشان بالا است حجم بیشتری شامل معافیت خواهد شد.

تعدادی دیگر از کارشناس‌ها معتقدند که کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام برای بازار سرمایه خبری بار مثبت است و شاید بتواند مشکل کمبود نقدینگی بازار را حل کند.


منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn65734137/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85

تعدادی از کارشناسان تصویب کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام را ادامه اقدامات حمایتی دولت و سازمان بورس از بازار سرمایه می‌دانند، چون مدتی پیش، دولت برای پشتیبانی از بازار سرمایه بسته حمایتی را ارائه کرد.

وی تاکید کرد: این معافیت بیشترین اثر خود را بر معاملات بلوک و توافقی در سطح وسیع می‌گذارد، اما در کل کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام، تصمیمِ مناسب و اقدامی حمایتی محسوب می‌شود، هر چند که این تصمیم در مقایسه با تعیین نرخ خوراک صنایع برای بازار سرمایه اثر کمتری دارد.

فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ وزیر اقتصاد بسته حمایتی ارائه کرد که یکی از موارد آن به کاهش هزینه معاملات اشاره داشت، این طرح در نهایت با عنوان کاهش ۸۰ درصدی مالیات فروش سهام تصویب شد که در حجم انبوه و وسیع معاملات تاثیرگذار است.

توسط دکتر ژند

دکتر ژند